درخواست مشاهده قبض
مشخصات
قابل توجه شهروندان محترم شهر مشهد:
خدمات آب و فاضلاب این شرکت مربوط به تمامی شهرهای استان بجز شهر مشهد می باشد، لذا خواهشمند است جهت مشاهده قبوض خود به سایت شرکت آب و فاضلاب مشهد به آدرس abfamashhad.ir مراجعه نمایید.
بازگشت