اسقاطی و مستعمل شامل –مخزن هوایی –مس - ،آهن آلات قراضهلوازم ، چدن تایباد97،برنجی و پلی اتیلن

 

باسمه تعالی

 

« آگهی مزایده عمومی »

 

این شرکت در اجرای ماده 10 آئین نامه معاملات خود در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا با عنایت به توضیحات و مشخصات ذیل الذکر، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت پنج روز (حداکثرتا تاریخ 05/08/97) جهت دریافت اوراق شرکت در مزایده وبازدیداز کالاها به امور آب وفاضلاب تایباد نشانی : تایباد-بلوار شهدای نیروی انتظامی(بلوار ملاصدرا)امور آب وفاضلاب شهری  مراجعه نمایندومتعاقباً پس ازتکمیل حداکثرتا تاریخ 15/08/97 به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند.

در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ایام هفته و ساعات اداری با شماره تلفن  54523279و54522279 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

ردیف

مشخصات کالا

1

لوازم اسقاطی و مستعمل  شاملمخزن هوایی مس - ،آهن آلات قراضه ، ضایعات چدن ،برنجی و پلی اتیلن

 

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی