تامین 2500 دستگاه کنتور مولتی جت خشک سایز 2/1 با کلاس کاری 160R مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسن اد مناقصه شماره پایگاه ملی مناقصات 3224069

بسمه تعالی

 

« آگهی تجدید ارزیابی کیفی تولید کنندگان (مناقصه دو مرحله ای) »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد کالای مندرج در جدول زیر را با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولید صنعتی و اجرایی کشور و از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خریداری نماید. لذا صرفا تولید کنندگان واجد صلاحیت، می توانند حداکثر تا تاریخ 08/10/98 به منظور دریافت اوراق استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی مشهد- بلوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841 مراجعه نمایند. همچنین میتوانند با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir  اوراق مذکور را دریافت و پس از تکمیل اوراق، حداکثر تا تاریخ 22/10/98 نسبت به تحویل اوراق به نشانی فوق الذکر اقدام نمایند.

 

 

ردیف

شرح کالا

تعداد

مدت تحویل کالا

محل تحویل کالا

محل تامین اعتبار

2

تامین 2500 دستگاه کنتور مولتی جت خشک سایز 2/1 با کلاس کاری 160R مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

2500

60 روز

انبار شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی

منابع داخلی شرکت (غیر عمرانی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir