بیانیه هدف

ارزش های بنیادین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی :

 

به ما اعتماد کنید زيرا :

 

    آب را پاک ، زمین را سبز ، و آسمان را آبی می خواهیم.

 

               به نظم و انضباط ، همدلی ، خلاقیت و نشاط سازمانی می اندیشیم.

 

                              فرهنگ و کرامت انسانی را ارج نهاده و به مسئولیتهای اجتماعی پایبندیم.

 

                                                                 ایمنی و سلامت محیط کار و منافع ذینفعان را پاس می داریم.