گزارش وضعیت تامین آب استان

مزمان با هفته دولت 36 پروژه آب و فاضلاب در شهرهای خراسان رضوی افتتاح و یا کلنگ زنی می شود

شنبه, 31 شهریور 1397
ایمیل   |   چاپ
همزمان با هفته دولت 36 پروژه آب و فاضلاب در شهرهای خراسان رضوی افتتاح و یا کلنگ زنی می شود

همزمان با گرامیداشت هفته دولت 36 پروژه آب و فاضلاب در 19 شهر خراسان رضوی افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از این تعداد 31پروژه افتتاح و عملیات اجرایی پنج پروژه هم آغاز می شود.
حسین اسماعیلیان افزود: برای این پروژه ها که مربوط به شهر های کاریز، کاشمر، زاوین، بایگ، چناران، گلبهار، رشتخوار، جنگل، سرخس، بردسکن، نیل شهر، احمدآباد صولت، باخرز، تربت جام، فریمان، خواف، سبزوار،روداب و نیشابور می باشد 450میلیاردو 50میلیون ریال هزینه صرف و برآورد اعتبار شده است.
وی اظهار داشت:به همین مناسبت  پروژه های اصلاح وتوسعه آب شرب شهرکاریز - حصارکشی اتاقک سرچاه ، جابه جایی و تجهیز 2 حلقه چاه ، آسفالت محوطه مخازن کوثران ، نصب دوربین های مداربسته اماکن و تاسیسات کاشمر-آبرسانی و اصلاح و توسعه زاوین علیا - اصلاح وتوسعه شبکه توزیع شهرهای بایگ و چناران-طرح آبرسانی به شهر گلبهار-اصلاح وتوسعه شبکه توزیع شهر رشتخوار و جنگل -احداث مخزن 5 هزار مترمکعبی و اتصال مخزن پنج هزار متر مکعبی ، احداث خط انتقال و ساختمان سرچاه سنگر ، احداث خط انتقال و ساختمان سرچاه جدید سرخس - طرح آبرسانی به شهر نیل شهر  -حفروتجهیز چاه در نیل شهر،  باخرز- تربت جام وخواف- تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات و منابع آب و راه اندازی آزمایشگاه میکروبیولوژی امور آبفای فریمان -حفروتجهیریک حلقه چاه سبزوار و بهره برداری از خط انتقال شبکه جمع آوری ورودی  تصفیه خانه فاضلاب توحید شهرسبزوار- افتتاح ساختمان اداری آبفای روداب  -عملیات توسعه شبکه و جمع آوری  و نصب انشعابات فاضلاب ، عملیات اصلاح و توسعه شبکه و نوسازی انشعابات آب ، حفر، تجهیز و جابه جایی ، احیا و بازسازی 9 حلقه چاه  ، نصب شیرهای برقی عملکرد کدورت سنج در منابع و مخازن و بهره برداری از تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب نیشابور  مورد بهره برداری قرار می گیرد و  پروژه های جابه جایی و تجهیز آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی آبفای کاشمر-  طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهرهای سرخس و بردسکن- آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه آب احمدآباد صولت وطرح آبرسانی به شهرنیشابور از دشت فوشنجان هم عملیاتی می شود.