مناقصات و مزایدات

نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نیشابور 800
طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر نقاب 653
خرید لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت به قطرهای 600 و 700 میلیمتر جهت قوچان و تایباد 1256
طرح شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر گناباد (خط انتقال فاضلاب ـ قطعه AG) 779
آگهی مناقصه عمومی مربوط به طرح آبرسانی به شهر تربت جام و همچنین مرمت آسفالت شهرهای نیشابور و سبزوار 863
آگهی مناقصه عمومی طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهرهای صالح آباد و خواف 818
آگهی مناقصه طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر کندر 821
اطلاعیه مناقصه عمومی خرید کنتورهای یک دوم اینچ مکانیکی آب به تعداد 8500 دستگاه 890
آگهی مناقصه عمومی پروژه نصب 1250 فقره انشعاب آب شرب شهر قوچان 824
آگهی مناقصه طرح شبکه جمع آوری فاضلاب تربت حیدریه (1. ناحیه بلوار جانبازان 2. ناحیه Z6-B) 784