مناقصات و مزایدات

نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
مزایده اراضی مازادبر نیاز (شامل 15 قطعه ) در سطح شهرهای استان خراسان رضوی 480
واگذاری عملیات رفع اتفاقات در شبکه توزیع، انشعابات و خطوط انتقال آب در شهر تایباد 446
واگذاری عملیات رفع اتفاقات در شبکه توزیع، انشعابات و خطوط انتقال آب در شهر تایباد 434
پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده مسکن مهر شهر گلبهار (قطعه اول), پروژه کلکتور فاضلاب شهر گلبهار 505
احداث، بهره برداری وانتقال (B.O.T) تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولیعصر تربت حیدریه و گلبهار 562
عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک باب مخزن ضربه گیر خط انتقال مسکن مهر شهر گلبهار 538
طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهرنقاب (خط انتقال آب چاههای جدید، حصارکشی و اجرای اتاقک سرچاه) 547
طرح آبرسانی کاخک( ارتقاء ایستگاه پمپاژ) 552
احداث، بهره برداری وانتقال (B.O.T) تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولیعصر تربت حیدریه و گلبهار 615
واگذاری عملیات رفع اتفاقات در شبکه توزیع، انشعابات و خطوط انتقال آب در شهر تربت جام 506