مناقصات و مزایدات

نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
اجرای خطوط متفرقه شبکه جمع آوری فاضلاب بخش شرقی نیشابور 688
طرح آبرسانی واصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شهر نقاب شامل خط انتقال جمع آوری چاه های جدید ،حصارکشی واتاق 751
عملیات راهبری، بهره برداری ونگهداری (مدیریت) تصفیه خانه آب شرب قوچان و2300 مترخط انتقال ورودی تصفیه 761
آگهی ارزیابی کیفی طرح شبکه جمع آوری فاضلاب سبزوار(اجرای خطوط فاضلابرو فرعی پراکنده سطح شهر )سبزوار 735
آگهی مزایده خودرو(پژو RD-و 405و وانت نیسان و پیکان و بیل مکانیکی بکهو و کمپرسور 1127
ارزیابی کیفی تامین وحمل و تحویل الکتروپمپ شناور شهر چناران 742
آگهی تجدید ارزیابی کیفی تربت جام حوضچه A و A-C-E 689
ارزیابی کیفی تهیه لوله و لوازم و نصب 600 فقره انشعاب آب بردسکن 681
ارزیابی کیفی تامین کنندگان کنتور 2/1 اینچ گلبهار و امورهای تابعه 785
طرح شبکه جمع آوری وانتقال فاضلاب مسکن مهر شهر طرقبه 684