تحقيقات

مقالات

ردیف عنوان  مقاله توضیحات
1 ارزیابی عملکرد شرکت های تبصره 2 ، امور های و ادارات تابعه شرکت آبفای خراسان رضوی دانلود
 2  آسیب شناسی مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی  دانلود
 3  بررسی اثر GIS در مدیریت دانش  دانلود
 4 بررسی وجود کروم در تغییرات کمی و کیفی  آب شرب چاه ها  دانلود
 5 بحران آب و محیط زیست   دانلود
 6  بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی رفتار مشترکین تربت جام  دانلود
 7  تجربه شرکت آبفای خراسان رضوی در ارتقا وضعیت کیفی منابع آب دانلود
 8  حذف کف رشته ای در تصفیه خانه فاضلاب دانلود
 9  استقرار نظام جانشین پروری در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی دانلود
 10  خلاقیت و نوآوری در سازمان های یادگیرنده دانلود
 11  مدیریت بحران در سازمان دانلود
 12  استقرار نظام مدیریت استراتژیک متوازن در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی  دانلود
 13  اولویت بندی و تعیین اثر برون سپاری فعالیت های فنی مهندسی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی دانلود
 14  روش های افزایش بهره وری و کاهش میزان لجن دفعی در تصفیه خانه فاضلاب با روش ته نشینی ثانویه  دانلود
 15  تاثیر رفتار شهروندی بر توانمندی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی دانلود
 16  بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیت ها در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی  دانلود
17  analytical دانلود
18 آمار داده های تولید ، مصرف و پرت در تایباد دانلود

                                                                                  

معرفي تحقيقات و اعضای کمیته تحقیقات

تحقيقات و فناوري :

در اجراي ماده 17 قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب ، كميته تحقيقات اين شركت در سال 1372 رسماً تشكيل

و انجام تحقيقات را با  اهداف ذيل آغاز نموده است .

1- فراهم آوردن زمينه رشد وشكوفايي در امر تحقيق

2- بالا بردن توان علمي وفني كارشناسان

3- كاربردي كردن پروژه هاي تحقيقاتي و استفاده از نتايج آن درفعاليتهاي شركت

4- دستيابي به استاندارد مطلوب بهره وري

 

اعضاء كميته تحقيقات و فناوري:

ردیف نام ونام خانوادگی عضویت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل خدمت پست سازمانی تلفن ثابت تلفن همراه
1
سید ابراهیم علوی
رئیس کمیته
مدیریت شهری
فوق لیسانس
ستاد(مشهد)
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
38661114
 
2
بهرام تقی زاده دربان
دبیر کمیته
عمران آب
لیسانس
ستاد(مشهد)
رئیس گروه تحقیقات
38678841
 
3
جلیل سینی چی
عضو ثابت
آمار
لیسانس
ستاد(مشهد)
مشاور مدیر عامل در امور برنامه ریزی 
38680950
 
4
منصور آذرین فر
عضو ثابت
مهندسی مکانیک
لیسانس
ستاد(مشهد)
معاون مهندسی و توسعه
38680960
 
5
عباس مهری
عضو ثابت
 مدیریت صنعتی
لیسانس
ستاد(مشهد)
معاون بهره برداری
38640885
            
6
سید سعید مدرسی
عضو ثابت
عمران آب 
لیسانس
ستاد(مشهد)
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
38680950
 
7
محمدرضا جعفرزاده
عضو ثابت
هیدرولیک
دکترا
دانشگاه فردوسی
هیئت علمی
 
 
8
کامران داوری
عضو ثابت
مدیریت ومدل سازی منابع آب
دکترا
دانشگاه فردوسی
هیئت علمی
 
 
9
حسین انصاری
عضو ثابت
مهندسی آب
دکترا
دانشگاه فردوسی
هیئت علمی
 
 
11
علیرضا طاهری
عضو ثابت
 سازه های آبی
فوق لیسانس 
آب منطقه ای
 معاون مهندسی و توسعه
37617011
   
12
محمد عباس زاده
عضو ثابت
ریاضی
دکترا
ستاد(مشهد)
معاون مشترکین و درآمد
38678841
         

مستندات كميته تحقيقات وفناوري:

1- نظامنامه تحقيقات شركت آب وفاضلاب

2-فرم پيش پروپوزال پروژه هاي پيشنهادي تحقيقات وفناوري

3- فرمهاي پروپوزال پروژه هاي تحقيقات و فناوري

4- فرمهاي ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي