درباره ما

تماس با مدیران

 پست الكترونيك مديران شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 
ردیف نام حوزه / شهر  نام مدیر پست سازماني تلفن تماس پست الكترونيك سازمانی 
1 مدیریت  سید ابراهیم علوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  051-38661114 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
2 محمد رضا اسمعیل زاده قائم مقام 051-38678847  
3 حسین بیدار مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل  051-38661114 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
4 عليرضا آذري سرپرست دفتر قراردادها 051-38660616 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
5 محمد ترکمانی سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه 051-38670652 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
6 سیدجواد عافیت مدير دفتر حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی 051-38678849 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
7 عباس الیاسی راد مدیر گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
8 سعید روزی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 051-38680970 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
9 رضا یاقوتی نیا مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل    
10 محمود تیموری  مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی  051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
11 منابع انسانی و تحقیقات محمد عباس زاده معاون منابع انسانی و تحقیقات 051-38680950 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
12 کامبیز کیخایی مدیر دفتر آمار و فن آوری اطلاعات 051-38685004 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
13 محمود رضا موذن مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش  051-38663433 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
15 جلیل کارگزار  مدیر دفتر بهبود بهره وری و تعالی سازمانی 051-38661102 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 
16 لی لا مباشر کاشانی مدیر دفتر امور اداری 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
18 بهره برداری و توسعه آب  مهدی جهان طلب  معاون بهره برداری و توسعه آب  051-38680960 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
19 مهدی حسین زاده مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب  051-38644101 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
20 محمد سلطانی اصل مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد 051-38663768 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
21 علی باقرآبادی مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب  051-38644102 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
22 علی حاجی زاده  مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب  051-38686731 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
23  سید مجتبی عراقی زاده مجری احداث ساختمان و تاسیسات اداری    
24 بهره برداری و توسعه فاضلاب محمد سهرابی  معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب    
25 محمد سهرابی  سرپرست دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضلاب    
26 ابوالفضل سالمی  مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب    
27 علی متدین مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات انتقال و تصفیه خانه فاضلاب    
28 رضا حیدرزاده سرپرست دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب    
29 مالی و پشتیبانی محمدرضا اسمعیل زاده معاونت مالي و پشتيباني 051-38678847 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
30 علی غلامی مدیر امور مالی و ذیحسابی 051-38660611 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
31 محمد مهدی حسنی  مدیر امور بازرگانی  051-38644100 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
34 خدمات مشترکین و درآمد محمد سلطانی معاون مشتركين و درآمد  051-38680653 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
35 امیر زنگنه بایگی  مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه  051-38665006 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
36 سید محمد جواد قریشی  مدیر دفتر خدمات مشترکین  051-38693341 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
37 هادی لطفی فر  مدیر دفتر وصول درآمد 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
38 محمد صابری مدیر دفتر نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
39 برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری کتایون دل زنده معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری 051-38693230 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
40 کتایون دل زنده سرپرست دفتر برنامه ریزی و بودجه 051-38931317 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
41 فرشید رهنمافر مدیر دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
42 سید محسن هاشمی مدیر دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت 051-38931318 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
43 آرش وظیفه دان مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
44 نیشابور  علی رضا اخویان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره 2 نیشابور 051-42613010 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
45 سبزوار  حسین ریاضی رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب تبصره 2 سبزوار 051-44644901 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
46 تربت حیدریه  صادق یوسفی رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب تبصره 2 تربت‌حيدريه 051-52246001 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
47 کاشمر  علی رضا عباسی مدير امور آب و فاضلاب كاشمر 051-55234304 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
48 قوچان جواد سعادتی مدير امور آب و فاضلاب قوچان   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
49 گناباد هادی حیدرنیا  مدير امور آب و فاضلاب گناباد 051-57253211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
50 تربت جام  محسن عبدالهی مدير امور آب و فاضلاب تربت‌جام 051-52526015 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
51 طرقبه شاندیز علی اصغر پاکروان مدير امور آب و فاضلاب طرقبه شانديز 051-34222211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
52 چناران مسعود افروند مدير امور آب و فاضلاب چناران 051-46124008 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
53 گلبهار  مصطفی محمدی مدیر امور آب و فاضلاب گلبهار  051-38323372 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
54 سرخس  امیر پوروحدتی  مدير امور آب و فاضلاب سرخس 051-34525269 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
55 بجستان محمد رضا اکبرنیا مدير امور آب و فاضلاب بجستان 051-56525366 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
56 فیض آباد  مهدی رضائیان مدير امور آب و فاضلاب فيض‌آباد 051-56722081 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
57 فریمان موسی رضایی مدیر امور آب و فاضلاب فریمان  051-34623359 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
58 باخرز احسان سیاح حصاری  مدیر امور آب و فاضلاب باخرز 051-54823083 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
59 درگز  رضا تیموری مدیر امور آب و فاضلاب درگز  051-46220462 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
60 تایباد  علی شادمهری سرپرست امور آب و فاضلاب تایباد 051-54522279 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
61 زاوه یوسف قاسمی مدیر امور آب و فاضلاب زاوه 051-53724311 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
62 بردسکن حسین مهدوی اولیایی مدير امور آب و فاضلاب بردسكن 051-55422360 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
63 کلات رضا رمضان پور مدير امور آب و فاضلاب كلات 051-34722448 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
64 رشتخوار محمد جواد نجفی ثانی مدیر امور آب وفاضلاب رشتخوار 051-56222812 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
65 جوین علی نظری مدیر امور آب و فاضلاب جوین 051-45223390 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
66 خلیل آباد محمد کاظمی مدير امور آب و فاضلاب خليل‌آباد 051-57722247 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
67 خواف  جواد سالاری مدير امور آب و فاضلاب خواف 051-54224085 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
68 خوشاب  پرویز آسیایی مدیرامور آب و فاضلاب خوشاب    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
69 جغتای  علی یعقوبی مدیر امور آب و فاضلاب جغتای    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
70 داورزن محمد رضا حقانی نسب مدیر امور آب و فاضلاب داورزن 051-44924100 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
71 صالح آباد حبیب اله ندایی فر سرپرست امور آب و فاضلاب صالح آباد   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 
72 فیروزه مجید سبحانی  مدیر امور آب و فاضلاب فیروزه    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

تماس با واحدهای تابعه شرکت

 پست الكترونيك مديران شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 
ردیف نام حوزه / شهر  نام مدیر پست سازماني تلفن تماس پست الكترونيك سازمانی 
1 مدیریت  سید ابراهیم علوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  051-38661114 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
2 محمد رضا اسمعیل زاده قائم مقام 051-38678847  
3 حسین بیدار مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل  051-38661114 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
4 عليرضا آذري سرپرست دفتر قراردادها 051-38660616 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
5 محمد ترکمانی سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه 051-38670652 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
6 سیدجواد عافیت مدير دفتر حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی 051-38678849 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
7 عباس الیاسی راد مدیر گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
8 سعید روزی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 051-38680970 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
9 رضا یاقوتی نیا مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل    
10 محمود تیموری  مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی  051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
11 منابع انسانی و تحقیقات محمد عباس زاده معاون منابع انسانی و تحقیقات 051-38680950 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
12 کامبیز کیخایی مدیر دفتر آمار و فن آوری اطلاعات 051-38685004 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
13 محمود رضا موذن مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش  051-38663433 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
15 جلیل کارگزار  مدیر دفتر بهبود بهره وری و تعالی سازمانی 051-38661102 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 
16 لی لا مباشر کاشانی مدیر دفتر امور اداری 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
18 بهره برداری و توسعه آب  مهدی جهان طلب  معاون بهره برداری و توسعه آب  051-38680960 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
19 مهدی حسین زاده مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب  051-38644101 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
20 محمد سلطانی اصل مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد 051-38663768 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
21 علی باقرآبادی مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب  051-38644102 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
22 علی حاجی زاده  مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب  051-38686731 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
23  سید مجتبی عراقی زاده مجری احداث ساختمان و تاسیسات اداری    
24 بهره برداری و توسعه فاضلاب محمد سهرابی  معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب    
25 محمد سهرابی  سرپرست دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضلاب    
26 ابوالفضل سالمی  مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب    
27 علی متدین مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات انتقال و تصفیه خانه فاضلاب    
28 رضا حیدرزاده سرپرست دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب    
29 مالی و پشتیبانی محمدرضا اسمعیل زاده معاونت مالي و پشتيباني 051-38678847 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
30 علی غلامی مدیر امور مالی و ذیحسابی 051-38660611 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
31 محمد مهدی حسنی  مدیر امور بازرگانی  051-38644100 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
34 خدمات مشترکین و درآمد محمد سلطانی معاون مشتركين و درآمد  051-38680653 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
35 امیر زنگنه بایگی  مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه  051-38665006 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
36 سید محمد جواد قریشی  مدیر دفتر خدمات مشترکین  051-38693341 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
37 هادی لطفی فر  مدیر دفتر وصول درآمد 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
38 محمد صابری مدیر دفتر نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
39 برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری کتایون دل زنده معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری 051-38693230 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
40 کتایون دل زنده سرپرست دفتر برنامه ریزی و بودجه 051-38931317 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
41 فرشید رهنمافر مدیر دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
42 سید محسن هاشمی مدیر دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت 051-38931318 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
43 آرش وظیفه دان مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
44 نیشابور  علی رضا اخویان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره 2 نیشابور 051-42613010 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
45 سبزوار  حسین ریاضی رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب تبصره 2 سبزوار 051-44644901 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
46 تربت حیدریه  صادق یوسفی رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب تبصره 2 تربت‌حيدريه 051-52246001 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
47 کاشمر  علی رضا عباسی مدير امور آب و فاضلاب كاشمر 051-55234304 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
48 قوچان جواد سعادتی مدير امور آب و فاضلاب قوچان   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
49 گناباد هادی حیدرنیا  مدير امور آب و فاضلاب گناباد 051-57253211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
50 تربت جام  محسن عبدالهی مدير امور آب و فاضلاب تربت‌جام 051-52526015 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
51 طرقبه شاندیز علی اصغر پاکروان مدير امور آب و فاضلاب طرقبه شانديز 051-34222211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
52 چناران مسعود افروند مدير امور آب و فاضلاب چناران 051-46124008 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
53 گلبهار  مصطفی محمدی مدیر امور آب و فاضلاب گلبهار  051-38323372 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
54 سرخس  امیر پوروحدتی  مدير امور آب و فاضلاب سرخس 051-34525269 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
55 بجستان محمد رضا اکبرنیا مدير امور آب و فاضلاب بجستان 051-56525366 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
56 فیض آباد  مهدی رضائیان مدير امور آب و فاضلاب فيض‌آباد 051-56722081 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
57 فریمان موسی رضایی مدیر امور آب و فاضلاب فریمان  051-34623359 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
58 باخرز احسان سیاح حصاری  مدیر امور آب و فاضلاب باخرز 051-54823083 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
59 درگز  رضا تیموری مدیر امور آب و فاضلاب درگز  051-46220462 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
60 تایباد  علی شادمهری سرپرست امور آب و فاضلاب تایباد 051-54522279 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
61 زاوه یوسف قاسمی مدیر امور آب و فاضلاب زاوه 051-53724718 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
62 بردسکن حسین مهدوی اولیایی مدير امور آب و فاضلاب بردسكن 051-55422360 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
63 کلات رضا رمضان پور مدير امور آب و فاضلاب كلات 051-34722448 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
64 رشتخوار محمد جواد نجفی ثانی مدیر امور آب وفاضلاب رشتخوار 051-56222812 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
65 جوین علی نظری مدیر امور آب و فاضلاب جوین 051-45223390 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
66 خلیل آباد محمد کاظمی مدير امور آب و فاضلاب خليل‌آباد 051-57722247 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
67 خواف  جواد سالاری مدير امور آب و فاضلاب خواف 051-54224085 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
68 خوشاب  پرویز آسیایی مدیرامور آب و فاضلاب خوشاب    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
69 جغتای  علی یعقوبی مدیر امور آب و فاضلاب جغتای    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
70 داورزن محمد رضا حقانی نسب مدیر امور آب و فاضلاب داورزن 051-44924100 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
71 صالح آباد حبیب اله ندایی فر سرپرست امور آب و فاضلاب صالح آباد   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 
72 فیروزه مجید سبحانی  مدیر امور آب و فاضلاب فیروزه    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

شرح وظايف معاون برنامه‌ريزي و منابع انساني

1- تعريف پست :

-       اين پست تحت نظارت كلي مدير عامل، انجام وظايف مربوط به برنامه ريزي، ايجاد، هماهنگي و نظارت به منظور جمع آوري، طبقه بندي و تدوين اطلاعات شناخت روشها، برنامه ريزي، اجراي  برنامه، انجام اصلاحات و همچنين ايجاد و توسعه سيستم ها و ارائه طرحهاي لازم جهت بهبود مديريت را عهده دار مي باشد:

2- فرآيندهاي تحت سرپرستي :

منظور از فرآيندهاي تحت سرپرستي، فرآيندهاي جاري سازمان مي باشد كه مالكيت و مسئوليت آنها بعهده معاون برنامه ريزي و منابع انسانی مي باشد . اهم اين فرآيندها بشرح ذيل مي باشد:

1-2- فرآيند برنامه ريزي و كنترل ( برنامه وبودجه )

2-2- فرآيند بازنگری مدیریت

3-2- فرآيند مدیریت زیرساختها ( شناسائی نیازها ، نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و نرم افزارها )

4-2- فرآيند پایش و اندازه گیری  ( ممیزی و ارزیابی عملکرد ، بازرسی ها و حسابرسی ها )

5-2-فرآيند تحقيقات و پژوهش

6-2-فرآيند مديريت منابع انسانی

7-2-  فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها

8-2- فرآیند بهبود مستمر

9-2 فرآیند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

10-2- فرآیند شناسائی و کنترل مستندات و سوابق

3- حوزه هاي تحت سرپرستي:

1-3- دفتر منابع انساني

2-3- دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

3-3- دفتر برنامه و بودجه و بررسيهاي اقتصادي

4-3- دفتر بهبود بهره وری

5-3- دفتر برنامه ريزي و كنترل طرحهاي عمراني

6-3- تحقيقات

 

4-وظايف و مسئوليتها :

-          اهم وظائف و مسئوليتهاي اين معاونت در دو حوزه درون سازماني ( حيطه شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی) و فرا سازماني ( ارتباطات با  شركت مهندسي آب و فاضلاب  كشور) بشرح ذيل مي باشد :

 

 

 

 

12 - تایید كاهش يا افزايش مقادير کالا یا خدمت تا سقف 25 درصد برابر تبصره 2 ماده 29 شرايط عمومي پيمان

13 - تایید تمدید مدت پیمان قراردادهای مرتبط با پیمانکاران و مشاوران ( ماده 30 شرایط عمومی پیمان )

14-  تایید خاتمه و فسخ قراردادهای پیمانکاران و مشاوران با رعایت ضوابط مربوطه ( ماده 46 ، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان )

 

3- ارتباط با ساير معاونتها و مديريتها در سطح شركت و خارج از شركت در راستاي انجام وظايف محوله در

4- تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم بمنظور جذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات

 چارچوب آيين نامه ارتباطات.

5- پیگیری و تحلیل امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکتها

6- پیگیری و تحلیل امور مربوط به پوشش خدمات درمانی

7- پیگیری و تحلیل امور مربوط به تحول و ارتقاء سلامت اداری

8 - رعایت مسائل زیست محیطی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی

9- رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی

 

* حدود اختيارت:

الف ) اختيارات عمومي :

1-      امضاء مكاتبات در چارچوب آيين نامه ابلاغ شده

2-      موافقت با مأموريت كاركنان تحت سرپرستي برابر دستورالعملهاي صادره

3-      موافقت با مرخصي استحقاقي واستعلاجي كاركنان برابر دستور العمهاي صادره .

4-      پيشنهاد تشويق و تنبيه متناسب پرسنل با حوزه تحت سرپرستي .

ب )اختيارات اختصاصي :

1- تأييد خريد هر گونه سخت افزار و نرم افزار مورد نياز شركت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات شرکت

2-‌‌ تایید آزاد سازي پروژه ها با توجه به سطح آن بصورت دوره اي .

 

3-‌ درخواست و تایید  عقد هر گونه قرارداد در خصوص تحقيقات ، مشاوره و تدوين بمنظور برنامه ريزي و بهبود عملكرد به نمايندگي از سوي شركت در قالب بودجه مصوب

4-‌ تایید جابجايي اولويت اجراي پروژه ها با پيشنهاد معاونت ذيربط بمنظور تحقق بودجه مصوب .

 

5- تصويب مرخصي ها و مأموريتهاي آموزشي برابر دستور العملهاي صادره پس از تأييد مسئول مربوطه .

 

6- ارزيابي عملكرد بخشهاي مختلف سيستم كيفيت در قالب مميزيهاي دوره اي و موردي.

7- تأييد پرداخت هزينه هاي تعميرات سخت افزار رايانه اي .

8- تصويب دستورالعملها، فرمها و برگه هاي عمليات مربوط به نظام مديريت كيفيت .

9- تدوين و تأييد اهداف كيفيتي در حوزه معاونت برنامه ريزي و بهبود مديريت .

 

10- صدور ابلاغ احكام عضويت در كميته ها و شوراها در حوزه ستادي شركت تا سطح معاونتها.

11- تأييد درخواست پيش پرداخت قراردادها با رعايت ضوابط مربوطه و نيز مفاد قرارداد.

شهرهاي تحت پوشش

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 
جدول کدينگ شهرهای تحت پوشش 
ردیف کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر
1 11 سبزوار 34 رودآب  37 ششتمد                    
2 13 قوچان  18 باجگيران                         
3 16 درگز 27 لطف آباد 28 نوخندان  95 چاپشلو                
4 17 چناران                             
5 19 کلات  23 زاوین                         
6 21 جغتای                             
7 24 نقاب                            
8 32 فیروزه  38 همت آباد 39 گرماب                    
9 35 داورزن                            
10 41 نیشابور 31 قدمگاه  52 درود 63 خرو 91 عشق آباد 94 چکنه  33 بار    
11 42 کاشمر 92 ريوش                         
12 43 تايباد 93 کاریز 70 مشهدریزه                     
13 44 تربت جام  64 نصرآباد 82 نیل شهر 83 احمد آباد صولت                
14 45 سرخس  90 مزداوند                        
15 46 طرقبه-شاندیز 51 شانديز                        
16 47 خواف  36 سنگان  97 سلامی  98 نشتيفان  74 قاسم آباد            
17 48 تربت حيدريه  61 کدکن  65 بايگ  76 رباط سنگ                 
18 49 دولت آباد                            
19 53 خليل آباد 75 کندر                        
20 54 بردسکن  67 انابد 81 شهرآباد                    
21 55 فريمان  62 قلندرآباد 96 سفيد سنگ  60 فرهادگرد                
22 56 باخرز                            
23 58 رشتخوار  85 جنگل                         
24 59 فيض آباد 87 شادمهر                        
25 68 سلطان آباد                            
26 69 گلبهار 79   گلمکان                        
27 72 گناباد 84 کاخک  88 بيدخت                     
28 86 بجستان  80 یونسی                         
29 57 صالح آباد                            

توافق نامه سطح خدمات

توافقنامه سطح خدمات

توافق نامه سطح خدمات پورتال شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی:

سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از سال 1385 راه اندازی گردیده است و تا به امروز به فعالیت خود در جهت تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امر خدمت رساتنی به مشترکین ادامه داده است. این تارنما  مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها، پیشنهادات، شکایات، انتقادات، تعیین وقت ملاقات با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت را  در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است. کلیه خدمات الکترونیک به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته ارائه می گردد.

یکی از اهداف شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، رشد و تعالی و توسعه دولت الکترونیک از طریق سایت می باشد وکارشناسان شرکت تمام تلاش خود را در جهت ارائه هر جه بهتر خدمات الکترونیکی از طریق سایت می نمایند .

زمان های خروج از دسترس پورتال خدمات:

باتوجه به اینکه وبسایت شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی دارای پشتیبانی 24 ساعته می باشد، به جز در موارد غیر قابل پیش بینی در تمامی زمانها در دسترس می باشد و حتی هنگام به روز رسانی اطلاعات نیز سایت از دسترس خارج نخواهد شد. در صورت بروز هر گونه اشکال، دسترسی نهایتاً پس از 2 ساعت مجدداً برقرار خواهد شد.

به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد