درباره ما

آدرس ساختمانهاي شركت

نام شرکت / امور

آدرس و کد پستي

فاکس

تلفن

شرکت آب و فاضلاب سبزوار

سبزوار،ميدان نجارآباد، خيابان ۲۴متري انقلاب کدپستي 9618675985

44640633 44644901

شرکت آب و فاضلاب تربت حيدريه

تربت حيدريه –خيابان فردوسي شمالي –خيابان آسايش کد پستی 10860037954

52246011 52246001

شرکت آب و فاضلاب نيشابور

نيشابور –شهرک فرهنگيان –ابتداي خيابان وليعصر کدپستي 9318836749

42611783 42613010

امور آب و فاضلاب تربت جام

تربت جام –بلوار امام خميني ره جنب فرمانداري- کد پستي 9571945431

52526810 52526015

امور آب وفاضلاب فريمان

فريمان- خيابان شهيد رجائي کد پستي 9391933869

34630497 34623359

امور آب و فاضلاب تايباد

تايباد –شهرک امام حسين (ع) بلوار ملاصدرا کد پستي 9591873117

54531300 54522272-54522279

امور آب و فاضلاب باخرز

باخرز- ابتدای سه راهی تربت حیدریه به تربت جام کد پستی 9597133487

54824207  54824207

امور آب وفاضلاب فيروزه

فيروزه –خيابان امام –نرسيده به محله دهنو خلج کدپستي 9331763988

43522188 43523743

امور آب وفاضلاب کاشمر

کاشمر –خيابان خرمشهر –روبروي مرکز بهداشت کدپستي 9671956443

55234300 55234302

امور آب وفاضلاب خليل اباد

خليل آباد –خيابان امام ،جنب شبکه بهداشت ودرمان کدپستي 5677115599

57722147 57722247

امور آب و فاضلاب بردسکن

بردسکن –بلوار وليعصر –روبروي تامين اجتماعي –نبش محيط زيست کدپستي 9681745169

55421460 55422360

امور آب و فاضلاب فيض آباد

فيض آباد خيابان مدرس مدرس 4 کد پستی 9531798556

56727181 56722081

امور آب وفاضلاب طرقبه شانديز

طرقبه –اول جاده نغندر سابق خيابان فرهنگ کد پستی 9351774749

34222108 34222211

امور آب و فاضلاب جوين

جوين (محله نقاب )بولوار عطاملک کدپستي 9636121713 

45222326 45223390

امور آب و فاضلاب جغتاي

جغتاي –بلوار پاسداران –بالاتر از تقاطع امام علي وپاسداران کدپستي 9641943118

45622030 45622030

امور آب و فاضلاب خوشاب

خوشاب –بلوار امام رضا –خيابان دانش اموز روبروي پارک جنب کميته امداد کدپستي 9656133185

45024660 45023800

امور آب و فاضلاب داورزن

داورزن –خيابان معلم جنوبي –پلاک 21 کدپستي 9631637876

44924313 44924100

امور آب و فاضلاب رشتخوار

رشتخوار- نبش آيت اله طالقاني ۱، امور آب و فاضلاب رشتخوار کدپستي 9541753165

56222493 56222521

امور اب وفاضلاب زاوه

زاوه، بلوار آزادگان کدپستي9549135641

53725357 53725356

امور آب وفاضلاب خواف

خواف –بلوار فردوسي روبروي اداره راه وشهرسازي شهرستان خواف کدپستي 9561756584

54224044

54224085-54231647

امور آب وفاضلاب سرخس

سرخس-بلوار کشاورزي کد پستی

34524465 34524465

امور آب و فاضلاب گلبهار

گلبهار –خيابان بهار –بهار 4 پلاک 8کدپستي 9361476431 38325939 38323370

امور آب و فاضلاب چناران

چناران، بلوار شهيد بهشتي۲، پشت پمپ بنزين کدپستي  9361943475 46129292 46132424

امور آب وفاضلاب قوچان

قوچان –کمربندي شهيد مدرس –تقاطع شهيد مدرس وخيابان خيام کدپستي 9471668857 47224622 47245800

امور آب وفاضلاب درگز

درگز- بلوار صياد شيرازي کدپستي 9491841186 46220462 46224044

امور آب وفاضلاب گناباد

گناباد –ميدان بسيج ،جنب فرمانداري کدپستي 9691683934 57256015 57253211
امور آب وفاضلاب بجستان بجستان –خیابان کشاورز کد پستي 9698155381 56526199

56526541

امور آب و فاضلاب صالح آباد

صالح آباد - خيابان امام خميني (ره)، جنب منابع طبيعي کدپستی 9581855177 52752187 52753482

تماس با مدیران

 پست الكترونيك مديران شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 
ردیف نام حوزه / شهر  نام مدیر پست سازماني تلفن تماس پست الكترونيك سازمانی 
1 مدیریت  سید ابراهیم علوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  051-38661114 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
2 محمد رضا اسمعیل زاده قائم مقام 051-38678847  
3 حسین بیدار مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل  051-38661114 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
4 عليرضا آذري سرپرست دفتر قراردادها 051-38660616 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
5 محمد ترکمانی سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه 051-38670652 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
6 سیدجواد عافیت مدير دفتر حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی 051-38678849 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
7 عباس الیاسی راد مدیر گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
8 سعید روزی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 051-38680970 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
9 رضا یاقوتی نیا مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل    
10 محمود تیموری  مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی  051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
11 منابع انسانی و تحقیقات محمد عباس زاده معاون منابع انسانی و تحقیقات 051-38680950 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
12 کامبیز کیخایی مدیر دفتر آمار و فن آوری اطلاعات 051-38685004 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
13 محمود رضا موذن مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش  051-38663433 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
15 جلیل کارگزار  مدیر دفتر بهبود بهره وری و تعالی سازمانی 051-38661102 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 
16 هادی جنیدی  سرپرست دفتر امور اداری 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
18 بهره برداری و توسعه آب  مهدی جهان طلب  معاون بهره برداری و توسعه آب  051-38680960 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
19 علی منشادی مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب  051-38644101 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
20 محمد سلطانی اصل مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد 051-38663768 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
21 علی باقرآبادی مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب  051-38644102 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
22 علی حاجی زاده  مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب  051-38686731 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
23   مجری احداث ساختمان و تاسیسات اداری    
24 بهره برداری و توسعه فاضلاب محمد سهرابی  معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب    
25 محمد سهرابی  سرپرست دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضلاب    
26 ابوالفضل سالمی  مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب    
27 علی متدین مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات انتقال و تصفیه خانه فاضلاب    
28 رضا حیدرزاده سرپرست دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب    
29 مالی و پشتیبانی محمدرضا اسمعیل زاده معاونت مالي و پشتيباني 051-38678847 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
30 علی غلامی مدیر امور مالی و ذیحسابی 051-38660611 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
31 محمد مهدی حسنی  مدیر امور بازرگانی  051-38644100 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
34 خدمات مشترکین و درآمد محمد سلطانی معاون مشتركين و درآمد  051-38680653 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
35 امیر زنگنه بایگی  مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه  051-38665006 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
36 سید محمد جواد قریشی  مدیر دفتر خدمات مشترکین  051-38693341 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
37 محمد رضا ابراهیمی  مدیر دفتر وصول درآمد 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
38   مدیر دفتر نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
39 برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری کتایون دل زنده معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری 051-38693230 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
40 حسن شیرمحمدی مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه 051-38931317 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
41 فرشید رهنمافر مدیر دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
42 هادی افتخاری نیا مدیر دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت 051-38931318 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
43 آرش وظیفه دان مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
44 نیشابور  علی رضا اخویان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره 2 نیشابور 051-42613010 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
45 سبزوار  حسین ریاضی رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب تبصره 2 سبزوار 051-44644901 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
46 تربت حیدریه  علی رضا عباسی  رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب تبصره 2 تربت‌حيدريه 051-52246001 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
47 کاشمر  سید مهدی عراقی زاده مدير امور آب و فاضلاب كاشمر 051-55234304 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
48 قوچان جواد سعادتی مدير امور آب و فاضلاب قوچان   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
49 گناباد جواد سالاری مدير امور آب و فاضلاب گناباد 051-57253211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
50 تربت جام  محسن عبدالهی مدير امور آب و فاضلاب تربت‌جام 051-52526015 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
51 طرقبه شاندیز علی اصغر پاکروان مدير امور آب و فاضلاب طرقبه شانديز 051-34222211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
52 چناران مسعود افروند مدير امور آب و فاضلاب چناران 051-46124008 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
53 گلبهار  مصطفی محمدی مدیر امور آب و فاضلاب گلبهار  051-38323372 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
54 سرخس  امیر پوروحدتی  مدير امور آب و فاضلاب سرخس 051-34525269 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
55 بجستان محمد رضا اکبرنیا مدير امور آب و فاضلاب بجستان 051-56525366 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
56 فیض آباد  مهدی رضائیان مدير امور آب و فاضلاب فيض‌آباد 051-56722081 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
57 فریمان موسی رضایی مدیر امور آب و فاضلاب فریمان  051-34623359 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
58 باخرز احسان سیاح حصاری  مدیر امور آب و فاضلاب باخرز 051-54823083 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
59 درگز  رضا تیموری مدیر امور آب و فاضلاب درگز  051-46220462 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
60 تایباد  محمد امین بابا غیبی مدیر امور آب و فاضلاب تایباد 051-54522279 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
61 زاوه یوسف قاسمی مدیر امور آب و فاضلاب زاوه 051-53724311 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
62 بردسکن حسین مهدوی اولیایی مدير امور آب و فاضلاب بردسكن 051-55422360 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
63 کلات رضا رمضان پور مدير امور آب و فاضلاب كلات 051-34722448 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
64 رشتخوار محمد جواد نجفی ثانی مدیر امور آب وفاضلاب رشتخوار 051-56222812 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
65 جوین علی نظری مدیر امور آب و فاضلاب جوین 051-45223390 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
66 خلیل آباد محمد کاظمی مدير امور آب و فاضلاب خليل‌آباد 051-57722247 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
67 خواف  سید حسن رضائیان مدير امور آب و فاضلاب خواف 051-54224085 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
68 خوشاب  جعفر اسماعیلی نیا سرپرست امور آب و فاضلاب خوشاب    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
69 جغتای  علی یعقوبی مدیر امور آب و فاضلاب جغتای    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
70 داورزن محمد رضا حقانی نسب مدیر امور آب و فاضلاب داورزن 051-44924100 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
71 صالح آباد حبیب اله ندایی فر سرپرست امور آب و فاضلاب صالح آباد   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 
72 فیروزه مجید سبحانی  مدیر امور آب و فاضلاب فیروزه    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
73 کوهسرخ علی رضا فخار طبسی مدیر امور آب و فاضلاب کوهسرخ    
 74 زبرخان   جعفر تمیز  مدیر امور آب و فاضلاب زبرخان    

شهرهاي تحت پوشش

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 
جدول کدينگ شهرهای تحت پوشش 
ردیف کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر
1 11 سبزوار 34 رودآب  37 ششتمد                    
2 13 قوچان  18 باجگيران                         
3 16 درگز 27 لطف آباد 28 نوخندان  95 چاپشلو                
4 17 چناران                             
5 19 کلات  23 زاوین                         
6 21 جغتای                             
7 24 نقاب                            
8 32 فیروزه  38 همت آباد 39 گرماب                    
9 35 داورزن                            
10 41 نیشابور 31 خرو 91 عشق آباد 94 چکنه 33 بار            
11 42 کاشمر 92                          
12 43 تايباد 93 کاریز 70 مشهدریزه                     
13 44 تربت جام  64 نصرآباد 82 نیل شهر 83 احمد آباد صولت                
14 45 سرخس  90 مزداوند                        
15 46 طرقبه-شاندیز 51 شانديز                        
16 47 خواف  36 سنگان  97 سلامی  98 نشتيفان  74 قاسم آباد            
17 48 تربت حيدريه  61 کدکن  65 بايگ  76 رباط سنگ                 
18 49 دولت آباد                            
19 53 خليل آباد 75 کندر                        
20 54 بردسکن  67 انابد 81 شهرآباد                    
21 55 فريمان  62 قلندرآباد 96 سفيد سنگ  60 فرهادگرد                
22 56 باخرز                            
23 58 رشتخوار  85 جنگل                         
24 59 فيض آباد 87 شادمهر                        
25 68 سلطان آباد                            
26 69 گلبهار 79   گلمکان                        
27 72 گناباد 84 کاخک  88 بيدخت                     
28 86 بجستان  80 یونسی                         
29 57 صالح آباد                            
30   زبرخان   قدمگاه 52 درود 63 سلطان آباد                
31   کوهسرخ                            

تماس با واحدهای تابعه شرکت

 پست الكترونيك مديران شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 
ردیف نام حوزه / شهر  نام مدیر پست سازماني تلفن تماس پست الكترونيك سازمانی 
1 مدیریت  سید ابراهیم علوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  051-38661114 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
2 محمد رضا اسمعیل زاده قائم مقام 051-38678847  
3 رامین لطفیان  مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل  051-38661114 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
4 سید محمد موسوی سرپرست دفتر قراردادها 051-38660616 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
5 محمد ترکمانی سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه 051-38670652 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
6 سیدجواد عافیت مدير دفتر حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی 051-38678849 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
7 محسن افراسیابی مدیر گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
8 سعید روزی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 051-38680970 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
9 رضا یاقوتی نیا مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل    
10 عمار اسماعیلیان مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات 051-38678849 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
11 محمود تیموری  مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی  051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
12 منابع انسانی و تحقیقات محمد عباس زاده معاون منابع انسانی و تحقیقات 051-38680950 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
13 کامبیز کیخایی مدیر دفتر آمار و فن آوری اطلاعات 051-38685004 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
14 محمود رضا موذن مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش  051-38663433 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
15 جلیل کارگزار  مدیر دفتر بهبود بهره وری و تعالی سازمانی 051-38661102 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 
16 هادی جنیدی  سرپرست دفتر امور اداری 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
17 بهره برداری و توسعه آب  مهدی جهان طلب  معاون بهره برداری و توسعه آب  051-38680960 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
18 علی منشادی  مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب  051-38644101 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
19 محمد سلطانی اصل مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد 051-38663768 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
21 علی باقرآبادی مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب  051-38644102 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
22 علی حاجی زاده  مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب  051-38686731 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
23 حسین بیدار  مدیر دفتر منابع و تاسیسات آب     
24 بهره برداری و توسعه فاضلاب محمد سهرابی  معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب    
25 ابوالفضل سالمی  مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب    
26 علی متدین مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات انتقال و تصفیه خانه فاضلاب    
27 رضا حیدرزاده سرپرست دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب    
28 مالی و پشتیبانی محمدرضا اسمعیل زاده معاونت مالي و پشتيباني 051-38678847 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
29 علی غلامی مدیر امور مالی و ذیحسابی 051-38660611 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
30 محمد مهدی حسنی  مدیر امور بازرگانی  051-38644100 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
31 خدمات مشترکین و درآمد محمد سلطانی معاون مشتركين و درآمد  051-38680653 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
32 امیر زنگنه بایگی  مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه  051-38665006 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
33 سید محمد جواد قریشی  مدیر دفتر خدمات مشترکین  051-38693341 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
34 محمد رضا ابراهیمی  مدیر دفتر وصول درآمد 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
35 برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری کتایون دل زنده معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری 051-38693230 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
36 حسن شیرمحمدی مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه 051-38931317 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
37 فرشید رهنمافر مدیر دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
38 هادی افتخاری نیا مدیر دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت 051-38931318 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
39 آرش وظیفه دان مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه 051-38678841 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
40 نیشابور  علی رضا اخویان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تبصره 2 نیشابور 051-42613010 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
41 سبزوار  حسین ریاضی رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب تبصره 2 سبزوار 051-44644901 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
42 تربت حیدریه  علی رضا عباسی رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب تبصره 2 تربت‌حيدريه 051-52246001 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
43 کاشمر  سید مهدی عراقی زاده  مدير امور آب و فاضلاب كاشمر 051-55234304 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
44 قوچان جواد سعادتی مدير امور آب و فاضلاب قوچان   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
45 گناباد جواد سالاری  سرپرست امور آب و فاضلاب گناباد 051-57253211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
46 تربت جام  محسن عبدالهی مدير امور آب و فاضلاب تربت‌جام 051-52526015 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
47 طرقبه شاندیز علی اصغر پاکروان مدير امور آب و فاضلاب طرقبه شانديز 051-34222211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
48 چناران مسعود افروند مدير امور آب و فاضلاب چناران 051-46124008 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
49 گلبهار  مصطفی محمدی مدیر امور آب و فاضلاب گلبهار  051-38323372 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
50 سرخس  امیر پوروحدتی  مدير امور آب و فاضلاب سرخس 051-34525269 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
51 بجستان محمد رضا اکبرنیا مدير امور آب و فاضلاب بجستان 051-56525366 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
52 فیض آباد  مهدی رضائیان مدير امور آب و فاضلاب فيض‌آباد 051-56722081 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
53 فریمان موسی رضایی مدیر امور آب و فاضلاب فریمان  051-34623359 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
54 باخرز احسان سیاح حصاری  مدیر امور آب و فاضلاب باخرز 051-54823083 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
55 درگز  رضا تیموری مدیر امور آب و فاضلاب درگز  051-46220462 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
56 تایباد  محمد امین باباغیبی مدیر امور آب و فاضلاب تایباد 051-54522279 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
57 زاوه یوسف قاسمی مدیر امور آب و فاضلاب زاوه 051-53724718 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
58 بردسکن حسین مهدوی اولیایی مدير امور آب و فاضلاب بردسكن 051-55422360 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
59 کلات رضا رمضان پور مدير امور آب و فاضلاب كلات 051-34722448 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
60 رشتخوار محمد جواد نجفی ثانی مدیر امور آب وفاضلاب رشتخوار 051-56222812 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
61 جوین علی نظری مدیر امور آب و فاضلاب جوین 051-45223390 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
62 خلیل آباد محمد کاظمی مدير امور آب و فاضلاب خليل‌آباد 051-57722247 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
63 خواف  سید حسن رضائیان  مدير امور آب و فاضلاب خواف 051-54224085 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
64 خوشاب  جعفر اسماعیلی نیا سرپرست امور آب و فاضلاب خوشاب    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
65 جغتای  علی یعقوبی مدیر امور آب و فاضلاب جغتای    از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
66 داورزن محمد رضا حقانی نسب مدیر امور آب و فاضلاب داورزن 051-44924100 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
67 صالح آباد حبیب اله ندایی فر سرپرست امور آب و فاضلاب صالح آباد 051-52753637  از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 
68 فیروزه مجید سبحانی  مدیر امور آب و فاضلاب فیروزه  051-43523743  از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
69 کوهسرخ علی رضا فخار طبسی  مدیر امور آب و فاضلاب کوهسرخ  051-55823020 koohsorkh@abfakhorasan.ir 
70 زبرخان جعفر تمیز مدیر امور آب و فاضلاب زبرخان 051-
از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. 

شرح وظايف معاون برنامه‌ريزي و منابع انساني

1- تعريف پست :

-       اين پست تحت نظارت كلي مدير عامل، انجام وظايف مربوط به برنامه ريزي، ايجاد، هماهنگي و نظارت به منظور جمع آوري، طبقه بندي و تدوين اطلاعات شناخت روشها، برنامه ريزي، اجراي  برنامه، انجام اصلاحات و همچنين ايجاد و توسعه سيستم ها و ارائه طرحهاي لازم جهت بهبود مديريت را عهده دار مي باشد:

2- فرآيندهاي تحت سرپرستي :

منظور از فرآيندهاي تحت سرپرستي، فرآيندهاي جاري سازمان مي باشد كه مالكيت و مسئوليت آنها بعهده معاون برنامه ريزي و منابع انسانی مي باشد . اهم اين فرآيندها بشرح ذيل مي باشد:

1-2- فرآيند برنامه ريزي و كنترل ( برنامه وبودجه )

2-2- فرآيند بازنگری مدیریت

3-2- فرآيند مدیریت زیرساختها ( شناسائی نیازها ، نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و نرم افزارها )

4-2- فرآيند پایش و اندازه گیری  ( ممیزی و ارزیابی عملکرد ، بازرسی ها و حسابرسی ها )

5-2-فرآيند تحقيقات و پژوهش

6-2-فرآيند مديريت منابع انسانی

7-2-  فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها

8-2- فرآیند بهبود مستمر

9-2 فرآیند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

10-2- فرآیند شناسائی و کنترل مستندات و سوابق

3- حوزه هاي تحت سرپرستي:

1-3- دفتر منابع انساني

2-3- دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

3-3- دفتر برنامه و بودجه و بررسيهاي اقتصادي

4-3- دفتر بهبود بهره وری

5-3- دفتر برنامه ريزي و كنترل طرحهاي عمراني

6-3- تحقيقات

 

4-وظايف و مسئوليتها :

-          اهم وظائف و مسئوليتهاي اين معاونت در دو حوزه درون سازماني ( حيطه شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی) و فرا سازماني ( ارتباطات با  شركت مهندسي آب و فاضلاب  كشور) بشرح ذيل مي باشد :

 

 

 

 

12 - تایید كاهش يا افزايش مقادير کالا یا خدمت تا سقف 25 درصد برابر تبصره 2 ماده 29 شرايط عمومي پيمان

13 - تایید تمدید مدت پیمان قراردادهای مرتبط با پیمانکاران و مشاوران ( ماده 30 شرایط عمومی پیمان )

14-  تایید خاتمه و فسخ قراردادهای پیمانکاران و مشاوران با رعایت ضوابط مربوطه ( ماده 46 ، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان )

 

3- ارتباط با ساير معاونتها و مديريتها در سطح شركت و خارج از شركت در راستاي انجام وظايف محوله در

4- تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم بمنظور جذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات

 چارچوب آيين نامه ارتباطات.

5- پیگیری و تحلیل امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکتها

6- پیگیری و تحلیل امور مربوط به پوشش خدمات درمانی

7- پیگیری و تحلیل امور مربوط به تحول و ارتقاء سلامت اداری

8 - رعایت مسائل زیست محیطی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی

9- رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی

 

* حدود اختيارت:

الف ) اختيارات عمومي :

1-      امضاء مكاتبات در چارچوب آيين نامه ابلاغ شده

2-      موافقت با مأموريت كاركنان تحت سرپرستي برابر دستورالعملهاي صادره

3-      موافقت با مرخصي استحقاقي واستعلاجي كاركنان برابر دستور العمهاي صادره .

4-      پيشنهاد تشويق و تنبيه متناسب پرسنل با حوزه تحت سرپرستي .

ب )اختيارات اختصاصي :

1- تأييد خريد هر گونه سخت افزار و نرم افزار مورد نياز شركت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات شرکت

2-‌‌ تایید آزاد سازي پروژه ها با توجه به سطح آن بصورت دوره اي .

 

3-‌ درخواست و تایید  عقد هر گونه قرارداد در خصوص تحقيقات ، مشاوره و تدوين بمنظور برنامه ريزي و بهبود عملكرد به نمايندگي از سوي شركت در قالب بودجه مصوب

4-‌ تایید جابجايي اولويت اجراي پروژه ها با پيشنهاد معاونت ذيربط بمنظور تحقق بودجه مصوب .

 

5- تصويب مرخصي ها و مأموريتهاي آموزشي برابر دستور العملهاي صادره پس از تأييد مسئول مربوطه .

 

6- ارزيابي عملكرد بخشهاي مختلف سيستم كيفيت در قالب مميزيهاي دوره اي و موردي.

7- تأييد پرداخت هزينه هاي تعميرات سخت افزار رايانه اي .

8- تصويب دستورالعملها، فرمها و برگه هاي عمليات مربوط به نظام مديريت كيفيت .

9- تدوين و تأييد اهداف كيفيتي در حوزه معاونت برنامه ريزي و بهبود مديريت .

 

10- صدور ابلاغ احكام عضويت در كميته ها و شوراها در حوزه ستادي شركت تا سطح معاونتها.

11- تأييد درخواست پيش پرداخت قراردادها با رعايت ضوابط مربوطه و نيز مفاد قرارداد.