مناقصات و مزایدات

خرید 5 دستگاه تابلو سافت استارت 110 KW جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) فقط از تولیدکنندگان به شماره فراخوان 2098001446000077

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت یک فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع :

1-       خرید 5 دستگاه تابلو سافت استارت 110 KW  جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) فقط از تولیدکنندگان

به شماره فراخوان 2098001446000077 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 19/11/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 26/11/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 10/12/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- خرید تجهیزات ذخیره سازیDELL EMC Unity 400 به همراه Brocade SAN Switch ، کابل، کارت HBA به تعداد یک دستگاه و خرید 3 دستگاه سرور HP DL380 G9 تله متری جهت پروژه تربت حیدریه به شماره فراخوان 2098001446000076

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالاهای زیر را در قالب دو مناقصه مستقل ومجزّا  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1-   خرید فلومتر التراسونیک اینزرشن 700 میلیمتر با دو سنسور به تعداد 31 دستگاه و کنتور هوشمند التراسونیک 2/1و 1  اینچ  به تعداد یک دستگاه و کنتور هوشمند التراسونیک 2  اینچ  به تعداد یک دستگاه و فلومتر (کنتور) مغناطیسی 150 میلیمتر به تعداد 2 دستگاه و فلومتر (کنتور) مغناطیسی 100 میلیمتر به تعداد 2 دستگاه جهت استفاده در پروژه ها در سطح استان به شماره فراخوان 2098001446000078

2-   خرید تجهیزات ذخیره سازیDELL  EMC  Unity  400   به همراه Brocade     SAN  Switch   ، کابل،  کارت HBA   به تعداد  یک  دستگاه  و  خرید 3  دستگاه  سرور HP DL380 G9  تله متری جهت پروژه  تربت حیدریه به شماره فراخوان 2098001446000076

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 15/11/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 24/11/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 08/12/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مزایده عمومی فروش لوازم مستعمل و اسقاطی شامل؛ ضایعات آهن، پلاستیک، برنج، تجهیزات کامپیوتری

 

بسمه تعالی

 

« آگهی مزایده عمومی »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقلام مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش رساند ؛

 

 

مشخصات کالای مورد مزایده

واحد

مقدار

محل استقرار کالای مورد مزایده

ضایعات آهن (تیرآهن، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره، کمد فلزی و ...)

کیلوگرم

5000

انبار ستاد واقع در مشهد- ابتدای جاده شاندیز-اراضی حسین آباد جلدک –جنب کارخانه زمان الکتریک

ضایعات پلاستیک (ضایعات پلاستیک کنتور آب، کارتریج و ...)

کیلوگرم

2000

ضایعات برنج (کنتور آب)

کیلوگرم

13000

ضایعات سیم و کابل

کیلوگرم

500

UPS ضایعاتی

کیلوگرم

500

انواع پرینتر، دستگاه فتوکپی، تایپ، اسکنر، کیبورد، تلفن، فکس، ماشین حساب، پاور و ... ضایعاتی

کیلوگرم

500

مانیتور و تلویزیون ضایعاتی

عدد

48

مانیتور ال سی دی ضایعاتی

عدد

15

کیس کامل کامپیوتر (شامل پاور، مادربورد، هارد، CPU، و ...)

عدد

81

 

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:

الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: شنبه 19/11/1398

ب محل دریافت اسناد مزایده: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (طبقه همکف  اتاق 107-دفتر قراردادها) واقع در مشهد بولوار وکیل آباد روبروی ایستگاه متروی صدف تلفن: 5 الی38678841-051

ج مهلت تسلیم پیشنهادها: 29/11/98

د-محل دپوی کالاها: مشهد-ابتدای جاده شاندیز خیابان اراضی حسین آباد جلدک-بعد از کارخانه زمان الکتریک-انبار مرکزی شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی

سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( شرکت در مزایده) و ... در اسناد مزایده اعلام گردیده است.

هزینه چاپ آگهی (دونوبت) بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

             سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

                                                                                                                                

 

1- خرید فلومتر التراسونیک اینزرشن 700 میلیمتر با دو سنسور به تعداد 31 دستگاه و کنتور هوشمند التراسونیک 2/1و 1 اینچ به تعداد یک دستگاه و کنتور هوشمند التراسونیک 2 اینچ به تعداد یک دستگاه و فلومتر (کنتور) مغناطیسی 150 میلیمتر به تعداد 2 دستگاه و فلومتر

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالاهای زیر را در قالب دو مناقصه مستقل ومجزّا  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1-   خرید فلومتر التراسونیک اینزرشن 700 میلیمتر با دو سنسور به تعداد 31 دستگاه و کنتور هوشمند التراسونیک 2/1و 1  اینچ  به تعداد یک دستگاه و کنتور هوشمند التراسونیک 2  اینچ  به تعداد یک دستگاه و فلومتر (کنتور) مغناطیسی 150 میلیمتر به تعداد 2 دستگاه و فلومتر (کنتور) مغناطیسی 100 میلیمتر به تعداد 2 دستگاه جهت استفاده در پروژه ها در سطح استان به شماره فراخوان 2098001446000078

2-   خرید تجهیزات ذخیره سازیDELL  EMC  Unity  400   به همراه Brocade     SAN  Switch   ، کابل،  کارت HBA   به تعداد  یک  دستگاه  و  خرید 3  دستگاه  سرور HP DL380 G9  تله متری جهت پروژه  تربت حیدریه به شماره فراخوان 2098001446000076

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 15/11/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 24/11/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 08/12/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مزایده عمومی فروش لوازم مستعمل و اسقاطی شامل؛ ضایعات آهن، پلاستیک، برنج، تجهیزات کامپیوتری

 

بسمه تعالی

 

« آگهی مزایده عمومی »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقلام مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش رساند ؛

 

 

مشخصات کالای مورد مزایده

واحد

مقدار

محل استقرار کالای مورد مزایده

ضایعات آهن (تیرآهن، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره، کمد فلزی و ...)

کیلوگرم

5000

انبار ستاد واقع در مشهد- ابتدای جاده شاندیز-اراضی حسین آباد جلدک –جنب کارخانه زمان الکتریک

ضایعات پلاستیک (ضایعات پلاستیک کنتور آب، کارتریج و ...)

کیلوگرم

2000

ضایعات برنج (کنتور آب)

کیلوگرم

13000

ضایعات سیم و کابل

کیلوگرم

500

UPS ضایعاتی

کیلوگرم

500

انواع پرینتر، دستگاه فتوکپی، تایپ، اسکنر، کیبورد، تلفن، فکس، ماشین حساب، پاور و ... ضایعاتی

کیلوگرم

500

مانیتور و تلویزیون ضایعاتی

عدد

48

مانیتور ال سی دی ضایعاتی

عدد

15

کیس کامل کامپیوتر (شامل پاور، مادربورد، هارد، CPU، و ...)

عدد

81

 

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:

الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: شنبه 19/11/1398

ب محل دریافت اسناد مزایده: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (طبقه همکف  اتاق 107-دفتر قراردادها) واقع در مشهد بولوار وکیل آباد روبروی ایستگاه متروی صدف تلفن: 5 الی38678841-051

ج مهلت تسلیم پیشنهادها: 29/11/98

د-محل دپوی کالاها: مشهد-ابتدای جاده شاندیز خیابان اراضی حسین آباد جلدک-بعد از کارخانه زمان الکتریک-انبار مرکزی شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی

سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( شرکت در مزایده) و ... در اسناد مزایده اعلام گردیده است.

هزینه چاپ آگهی (دونوبت) بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

             سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

                                                                                                                                

 

زیر مجموعه ها