اخبار آبفا

سایر اخبار خبرخوان

دومین جلسه کارگروه طرح تکریم ستادی درامورقوچان برگزار شد

شنبه, 03 شهریور 1397
ایمیل   |   چاپ

دومین کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع درامورقوچان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی امور،دراین جلسه که دکترحبیبی-مجری طرح تکریم وبازرس مدیرعامل آبفای خراسان رضوی واعضای کارگروه طرح تکریم ،مدیرواعضای کارگروه امورحضورداشتند مجری طرح تکریم آبفای خراسان رضوی درخصوص اهمیت وجایگاه مردم درحکومت ودستگاه های اداری سخن گفت وبراجرایی شدن بندهای منشورحقوق شهروندی،حاکمیتی واخلاقی وعفاف وحجاب تاکیدکرد.

وی همچنین ضمن قدردانی از این امور،نیروهای شاغل در آبفای قوچان رانیروهایی کارآمدوفعال ودارای پتانسیل قوی وانگیزه وپشتکارعالی توصیف کرد.

درادامه سعید قارنگیان-مدیرامورواعضای کارگروه به بیان نقطه نظرات خودپرداختند و در ادامه مقررشددراسرع وقت احکام اعضای کارگروه صادرشود.

دسته بندی: عمومی
مکان: قوچان
کد خبر:  11434
بازدید:  10631
نظرات برای دومین جلسه کارگروه طرح تکریم ستادی درامورقوچان برگزار شد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی