اولين تصفيه خانه فاضلاب اجرا شده با سرمايه گذاري بخش خصوصي در شرق کشور بزودي در گلبهار افتتاح مي شود

جمعه, 01 بهمن 1400
ایمیل   |   چاپ
 اولين تصفيه خانه فاضلاب اجرا شده با سرمايه گذاري بخش خصوصي در شرق کشور بزودي در گلبهار افتتاح مي شود

سرپرست شرکت آب و  فاضلاب خراسان رضوي اعلام کرد: تصفيه خانه جديد فاضلاب شهر گلبهار بزودي باحضور مسئولان کشوري واستان افتتاح و رسما وارد مدار بهره برداري مي شود.
عباس مهري افزود: اين تصفيه خانه با ظرفيت 30 هزار مترمکعب در شبانه روز طي دو سال و به روش BOT (خريد تضميني) وبا سرمايه گذاري بخش خصوصي به مبلغ 380ميليارد ريال (قيمت هاي پايه سال 94)براي جمع آوري و تصفيه فاضلاب 200 هزارنفرجمعيت آينده شهر گلبهار اجرا شده است.
وي گفت: اين واحد که در فهرست 40پروژه مهم وزارت نيرو قرار گرفته است اولين تصفيه خانه ساخته شده با سرمايه گذاري  بخش خصوصي در شرق کشور محسوب مي شود.
وي با بيان اينکه دولت خريد پساب فاضلاب اين پروژه را تضمين کرده است افزود: لجن حاصل از فرآيند تصفيه فاضلاب هم که اصلاحا "کيک لجن" ناميده مي شود قابل استفاده در بخش کشاورزي به عنوان کود مي باشد.
به گفته مهندس مهري آبفاي خراسان رضوي درراستاي سياست وزارت نيرووشرکت مهندسي آبفاي کشورمبادرت به جذب سرمايه گذاربخش خصوصي براي ساخت تصفيه خانه جديدفاضلاب شهرگلبهارکردوتوانست مجوزاجراي پروژه رادرقالب خريدتضميني ازوزارت نيرودريافت کند.
وي بابيان اينکه درسال هاي گذشته نسبت به اجرايحدود 250کيلومترشبکه جمع آوري واحداث تصفيه خانه فاضلاب به ظرفيت هزارمترمکعب درگلبهاراقدام شده بودافزود: باتوجه به پيش بيني استقرار 200 هزارنفرجمعيت تاسال 1400 درگلبهارظرفيت تصفيه خانه قبلي جوابگونبود لذا الزاما احداث تصفيه خانه جديددردستورکارقرارگرفت.
وي ازاين پروژه به عنوان يک اقدام عملي دررابطه بااقتصادمقاومتي يادکردکه نيمه اول سال 95 شروع شدودرموعدمقررنيز به اتمام رسيد.
به گفته سرپرست آبفاي خراسان رضوي همزمان عمليات اجرايي خط انتقال فاضلاب هم باهمکاري شرکت عمران گلبهاربه طول شش کيلومتروقطرهزارميليمترآغازکه درزمان تعيين شده به تصفيه خانه متصل شد.

دسته بندی: فاضلاب
کد خبر:  11658
بازدید:  239
نظرات برای اولين تصفيه خانه فاضلاب اجرا شده با سرمايه گذاري بخش خصوصي در شرق کشور بزودي در گلبهار افتتاح مي شود
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی
 

اخبار آبفا

آرشیو اخبار خبرخوان