ردیف

نام شرکت/ امور

تعداد شهرها

شماره تلفن

رابط آمار

تلفن همراه

1

شرکت تبصره 2 نیشابور

7

42613010-13 داخلی 214

هادی موسائی

 

2

شرکت تبصره 2 تربت حیدریه

4

52246001

پرستومحمدپور

 

3

شرکت تبصره 2 سبزوار

3

44655691

زهراصفارسبزوار

 

4

امور باخرز

1

54825534

اسد اسدی

 

5

امور بجستان

2

56522399

حبیبه خلیلی

 

6

امور بردسکن

4

55463304

مهدی خرم روز

 

7

امور کوه سرخ

1

09159315139

محمدرضا علیپور

 

8

امور تایباد

3

54523279

پیمان فیروزی

 

9

امور تربت جام

5

52526015

سمیه مهدویان

 

10

امور جغتای

1

 09159719280

علیرضا جبله

 

11

امور جوین

1

09153828082

میلاد رحمان زائی

 

12

امور چناران

2

46132423

نمازی

 

13

امور خلیل اباد

2

57722247

ساناز خورشاهی

 

14

امور خواف

5

09153817983

محسن زهرایی

 

15

امور خوشاب

1

09159714677

مهدی چوپانی

 

16

امور داورزن

1

09018047979

حمیدرضا زارعی

 

17

امور درگز

4

46222203

محمدنوابی

 

18

امور رشتخوار

2

09155316783

حمیدرضا خسروی

 

19

امور زبرخان

3

09331363878

محمدرضا مهرانیان

 

20

امور زاوه

1

09053271158

حسن خواجوی  

 

21

امور سرخس

2

09395591312

عباس شیردل

 

22

امور طرقبه شاندیز

2

 09153516321

فرزانه کمیلی

 

23

امور فریمان

4

 09151001756

حمیدظفر اسدله پور

 

24

امور فیروزه

2

43523743

مجید سبحانی

 

25

امور فیض آباد

2

56728180

وحید جهانشیری

 

26

امور قوچان

2

47227740داخلی 211

مرضیه زارعی

 

27

امور کاشمر

2

09158212128

حمید عبداله زاده

 

28

امور کلات

2

09151255178

علیرضا زیدانلو

 

29

امور گلبهار

1

 09158157894

مرتضی اشراقی

 

30

امور گناباد

4

 09155339247

سلمان محمدزاده

 

31

امور صالح آباد

1

09152140479

محمد اصغری

 

به روز رسانی شده در یکشنبه, 05 ارديبهشت 1400 14:31